Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
PRACE DYPLOMOWE

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH
Rok akademicki 2016/2017

 

Ogólna charakterystyka prac

 

Tematyka prac dyplomowych, zarówno magisterskich, jak też inżynierskich, realizowanych w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, związana jest ogólnie z kontynuowanymi pracami naukowo-badawczymi obejmującymi:

 • metody projektowania i badania aplikacyjne układów oraz przyrządów elektronicznych zwłaszcza hybrydowych układów scalonych, w tym sensorowych, z uwzględnieniem kompatybilności elektromagnetycznej, termicznych warunków pracy, niezawodności i tolerancji; 
   
 • komputerowo-wspomagane projektowanie systemów i urządzeń elektronicznych oraz technologii wytwarzania mikroukładów hybrydowych;
   
 • bezprzewodowe systemy identyfikacji obiektów,oraz rozwojem dydaktycznej bazy laboratoryjnej w zakresie: 
   
 • podstaw techniki mikroprocesorowej i systemów mikroprocesorowych; 
   
 • specjalizowanych układów scalonych;
   
 • elektroniki profesjonalnej;
   
 • podstaw i systemów telekomunikacji (nowe laboratoria); 
   
 • architektury komputerów; 
   
 • urrądzeń zewnętrznych mikrokomputerów.  

Tematyka prac może byż uzupełniona o propozycje, wynikające z potrzeb zakładów pracy, z którymi związani są studenci oraz o propozycje własne, mieszczące się tematycznie w profilu działalności badawczej i dydaktycznej Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, spełniające wymagania w zakresie prac dyplomowych.

Uwagi 

 • Tematy formułowane dla jednego kierunku studiów, mogą być wybierane przez studentów kierunku drugiego; metodologia realizacji pracy musi jedynie zawierać aspekty charakterystyczne dla danego kierunku studiów.
 • Tematy dla studiów magisterskich dziennych mogą być wybierane przez studentów studiów uzupełniających, dziennych i zaocznych.
 • Możliwy jest wybór tematów przewidzianych dla studiów magisterskich przez studentów studiów inżynierskich z uwzględnieniem ewentualnej modyfikacji tych tematów.
 • Forma wyboru tematów: 
 1. zgłoszenie wybranego tematu opiekunowi;
 2. koordynacja wyboru tematów w ramach Zakładu i przygotowanie "kart wyboru" mgr inż. Alicja Bednarczyk (pok.73).
 • Obowiązują następujące limity prac dyplomowych przypadające na jednego opiekuna:
 1. dla wszystkich kierunków łącznie 3-4 osoby

Materiały dydaktyczne - Seminarium dyplomowe PLIK W PRZYGOTOWANIU

Udostępniane pliki znajdują się na stronie  

 

użytkownik i hasło: udostępniane indywidualnie

 

Kontakty z opiekunami prac
 

 • Dr hab. inż. Jerzy POTENCKI, Prof. PRz. - pok. 72, tel. 17-8651239; email:
 • Prof. dr hab. inż. Zenon HOTRA - pok. 72, tel. 8651239;
 • Dr hab. inż. Marek GOTFRYD, prof. PRz - pok. 57, tel. 17-8651239; email:
 • Dr inż. Grzegorz BŁĄD - pok. 76, tel. 17-8651239; email:
 • Dr inż. Piotr JANKOWSKI-MIHUŁOWICZ - pok. 70, tel. 17-8651239; email:
 • Dr inż. Kazimierz KAMUDA - pok. 68, tel. 17-8651239; email:
 • Dr inż. Dariusz KLEPACKI - pok. 76, tel. 17-8651239; email:
 • Dr inż. Kazimierz KURYŁO - pok. 58B, tel.17- 8651239; email:
 • Dr inż. Bartosz PAWŁOWICZ - pok. 57, tel. 17-8651239; email:
 • Dr inż. Wiesław SABAT - pok. 58B, tel. 17-8651239; email:
 • Dr inż. Mariusz WĘGLARSKI - pok. 68, tel. 17-8651239; email:
 • Dr inż. Bogusław WISZ - pok. 71, tel. 17-8651239; email:
   

 Tematy prac dyplomowych  PROPOZYCJE

 


Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych 2018